ROZUM V HRSTI 1:

26.04.2019

    Zamýšlel jsem se nedávno nad tím, co naše společnost v momentálním stavu rozvrácenosti politické i společenské potřebuje nejvíc. Dospěl jsem k prosté větě našich předků: vzít rozum do hrsti. Neboli - zamyslet se docela prostě, po selsku, nad některými jevy a projevy, u nichž cítíme, že nám zcela nesedí, že tají nějakou faleš nebo dokonce že jsou celé falešné, ale neumíme pojmenovat přesně jak a v čem. Proto jsem se rozhodl v tomhle nepravidelném občasníku pomyslný rozum do hrsti vzít.

    Hodně se v posledních dnech diskutuje o výměně na postu ministra spravedlnosti. Pavla Zemana, který již víc než osm let zcela nepochybně svůj úřad zvládá tak, jak nejvyšší státní zástupce zvládat má - tedy nestranně a spravedlivě - nejspíš nahradí Marie Benešová, která nemůže ze svého předchozího působení zatajit sympatie jak k prezidentovi, tak k premiérovi. Stává-li se tak navíc v podivné časové souvislosti s postupem vyšetřování kauzy Čapí hnízdo na státní zastupitelství, budí to pochopitelně podezření, že tento krok bude následovat ať už skrytá nebo očividná snaha důležité posty na státním zastupitelství obměnit a jeho nestrannost oslabit. Další časová souslednost - aktualizovaná snaha o změnu zákona o státním zastupitelství - podezření ještě prohlubuje. Stanoví-li se časové limity, jak dlouho mohou státní zástupci své posty zastávat, nebude třeba nikoho odvolávat, ani na něj zvyšovat tlak. Většina současných státních zástupců vlastně odejde tak nějak "technicky"...

    Pomiňme, že vypadá-li něco jako pes a štěká-li to jako pes, asi to pes je. Tahle úvaha není nijak nová, i když našemu principu rozumu v hrsti odpovídá. Ptejme se ještě lapidárněji, zda někdo tak mocný jako Andrej Babiš má zapotřebí vůbec tyhle kroky dělat, aby zabránil své obžalobě nebo dokonce soudu.

    Hejtman David Rath byl nepochybně daleko lehčí váha než premiér, když ho 14. 5. 2012 protikorupční policie zatkla. A jeho důkazní situace byla díky šesti miliónům, které si v tu chvíli odnášel v krabici na víno od svých spoluobviněných, daleko beznadějnější. Přesto ani po devíti létech není pravomocně odsouzen a hned tak nejspíš nebude.

    Průtahy! To je nemoc spravedlnosti v tomto státě a tudíž oblíbená metoda všech, kdo se chtějí trestnímu stíhání vyhnout. Ať už jsou vinni či nikoli.

    Jak dlouho bude trvat, než návrh na obžalobu docestuje od vyšetřovatelů na příslušné státní zastupitelství?

    A bude opravdu příslušné, nebo se to bude muset přezkoumávat?

    A bude-li příslušné, jak dlouho bude trvat, než se příslušný žalobce s kauzou, která má tisíce stránek, seznámí?

    A seznámí-li se, jak dlouho bude trvat, než dospěje k nějakému názoru a vydá nějaké rozhodnutí? I v jednodušších kauzách obvykle státní zástupci mají k návrhům na obžalobu nějaké připomínky, případně případ vracejí zpět k doplnění, k došetření, k čertvíčemu. A tady se může vynořit problémů tolik!

    Babišův syn je sice zatím ze spisu vyňat, ale to neznamená, že nemůže padnout návrh na jeho výslech coby svědka. A mohou ho vůbec naši vyšetřovatelé vyslýchat, když žije ve Švýcarsku?

    A může ho vůbec někdo vyslýchat, když je možná - jak tvrdí sám jeho vlastní otec - psychicky nemocný? Sice byl pro něj dostatečně svéprávný, když na něj přepisoval obří podnik, ale mohl se splést! Nebudou muset čeští vyšetřovatelé žádat švýcarské kolegy před žádostí o výslech ještě o znalecký posudek psychiatrů? Jak dlouho takové žádosti putují, než se přeloží z jednoho jazyka do druhého? A kolik je na ně třeba razítek od různých dalších úředníků? A jaké mají Švýcaři lhůty, než to všechno zpracují, rozhodnou a někoho pověří? A jak dlouho budou znalci zkoumat, než sestaví nějaké posudky, a než se ty posudky tady úředně přeloží? A nejdou ti znalci napadnout? Třeba pro podjatost, protože se svěřili blízkým, že Babiše nevolili? Že ho neznali, protože jsou Švýcaři, to je jen výmluva.

    Nebude třeba doplnit je dalším posudkem jiného znalce? Třeba českého, který také tvrdí, že Babiše nezná, ale přitom ho volil?

    A až už to bude všechno po měsících hotovo, co když někdo napadne příslušného státního zástupce, že není příslušný? Že jeho snacha (tchýně, teta) měly společnou učitelku (švadlenu, kadeřnici, milence) se snachou (tchýní, tetou) někoho z obviněných a tudíž hrozí podjatost? Že je nutné ho nahradit jiným, který se teprve začne seznamovat se spisem a možná v něm najde jiné nedostatky, aby ho mohl vrátit k došetření?

    A to jsme teprve na státním zastupitelství. Ještě ne u soudu, kde se může začít tančit další mazurka...

    Ne. Andrej Babiš nemusí měnit státního zástupce, aby se bez problémů dožil konce svého funkčního období. Ale možná že to udělá. Aby svým nepřátelům ukázal, že je silný a svým voličům, proč by ho měli volit znovu...