Besedy

Léta dělám besedy s občany nejrůznějších českých měst a vesnic (v poslední době např. Karviná, Kladno, Třebíč, Nymburk atd.) s názvem: 

Život reportéra

Jde o komponovaný pořad (slovo-hudba) v rozsahu 1,5 - 2 hod. (podle aktivity publika). 


Vyprávím o své práci:


-jak se dělá reportáž,
-kdy jsem měl ochranku, protože mě ohrožovali na životě,
-kdy se mě snažili cenzurovat a ovlivňovat politici a mocní oligarchové,


-zda je Kajínek vinen či nikoli
- a další témata podle okruhu diváckých otázek)Vyprávím i o svých často velmi bizarních zkušenostech s režiséry, kteří mi filmovali jeho scénáře a s herci, kteří v nich hráli.

Vyprávím o cestování :
-jak jsem přepravoval auta v USA,
-jak jsem se toulal za dva dolary denně s batůžkem 4 měsíce Asií,
-co mi dal pobyt v buddhistickém klášteře


A diskutuji i o současné politické a společenské situaci. Pořad je z velké části založen na diváckých dotazech, takže často podle regionu odpovídám i na otázky kolem kauz, které jsem tam natáčel. Vyprávění prokládám svými písničkami, při nichž se doprovázím na piáno, případně na klávesy, které si sám přivezu. Po ukončení pořadu většinou následuje krátká autogramiáda jeho posledních dvou knížek. Dělám ty besedy hrozně rád, protože mám možnost bezprostřední zpětné vazby na moji práci televizního reportéra (často mi místní doplní informace k tématu, které jsem vysílal, často se dozvím nové zajímavé téma)a taky mě to nabíjí, protože na besedy většinou chodí lidé, kteří mě mají rádi. A dávají mi to najevo. Besedy pořádají většinou místní kulturní střediska, spolky nebo knihovny, pro podrobnosti a podmínky nejlépe kontaktovat přes: zahadyjk@seznam.cz